Λάλον ύδωρ

Απεσταλμένος του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη στους Δελφούς, ο γιατρός Οριβάσιος βρήκε το Μαντείο σε άθλια κατάσταση. Προσπάθησε με δώρα και την εύνοιά του ο Ιουλιανός να ζωντανέψει τον ιερό τόπο και μαζί του την αρχαία θρησκεία των Ελλήνων εμποδίζοντας τη νέα πίστη του Χριστού να ριζώσει και να απλωθεί σε έναν νέο κόσμο που ανέτειλε.

Continue Reading Λάλον ύδωρ