Κατάθεση τροπολογίας για υπαγωγή πολιτιστικών αγαθών και Τύπου σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ

Υπαγωγή πολιτιστικών αγαθών και Τύπου σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ - κατατεθείσα τροπολογία

Continue Reading Κατάθεση τροπολογίας για υπαγωγή πολιτιστικών αγαθών και Τύπου σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ