Πολιτισμός και περιφέρεια

Αξιόπιστο δείγμα για το επίπεδο του πολιτισμού σε μια χώρα είναι εκείνο που καταγράφει υψηλή ποιότητα και ποσότητα του πολιτισμού που αναπτύσσεται στην περιφέρεια της χώρας, μακριά από τις μεγάλες πόλεις.

Continue Reading Πολιτισμός και περιφέρεια