Πολιτισμός και υγεία

Υπάρχει λοιπόν «Έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» για βελτίωση της υγείας μέσω της τέχνης, μολονότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί πανάκεια

Continue Reading Πολιτισμός και υγεία