“Υπολειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων της Ανατολικής Αττικής” – Επίκαιρη Ερώτηση

Για τη ΝΔ, η πηγή των προβλημάτων του ελληνικού κράτους από το 1830 ως σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κυβερνά, μεταθέτει ευθύνες.

Continue Reading “Υπολειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων της Ανατολικής Αττικής” – Επίκαιρη Ερώτηση