Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει

Τελικά, απ’ ό,τι φαίνεται, το κυβερνητικό στρατόπεδο πάσχει από έλλειψη αρίστων. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αν έχεις πολλούς άριστους «ημέτερους», κάνεις διαγωνισμό και αναδεικνύεις τον καλύτερο «ημέτερο» ή απλώς ημέτερο άριστο.

Continue Reading Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει