Δήλωση για τις κάμερες βιντεο-επιτήρησης στα σχολεία της Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης υποχρεώνεται μέσα στο χρονικό διάστημα τριών μηνών να προσκομίσει μελέτη εκτίμησης αντίκτυπου στα προσωπικά δεδομένα των πολιτών

Continue Reading Δήλωση για τις κάμερες βιντεο-επιτήρησης στα σχολεία της Παλλήνης