Ένα παιδί κοιτάει τα αγάλματα

Μαζί με τα μεγάλα αυτά έργα όμως ο Φιλόλαος «κατασκεύαζε» και τους χώρους που ζούσε. Έχτιζε, διόρθωνε και κατασκεύαζε τοίχους, έπιπλα, χρηστικά αντικείμενα

Continue Reading Ένα παιδί κοιτάει τα αγάλματα