Δήλωση για τη μη ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων στο Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου (17-12-2021)

Είναι για μας αυτονόητο ότι επιβάλλεται η ανανέωση των συμβάσεων όλων των εργαζομένων στο Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου.

Continue Reading Δήλωση για τη μη ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων στο Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου (17-12-2021)