Πάνος Σκουρολιάκος στο “Π”: Εχθροί και φίλοι του ΕΣΥ

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει φίλους, έχει όμως και… όχι τόσο φιλικά διακείμενους, για να το πω ευγενικά. Αναμφισβήτητα, από τους διαμορφωτές και στήριγμά ήταν ο αείμνηστος Γεώργιος Γεννηματάς, ο οποίος θέσπισε το ΕΣΥ επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου.

Continue Reading Πάνος Σκουρολιάκος στο “Π”: Εχθροί και φίλοι του ΕΣΥ