Ομιλία Πάνου Σκουρολιάκου στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση,την Διαπολιτισμική Εκπ/ση και άλλες διατάξεις https://www.youtube.com/watch?v=UJeyJam6Iho&feature=youtu.be

Continue Reading Ομιλία Πάνου Σκουρολιάκου στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας