Στη συνεστίαση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Δροσούπολης

Στη συνεστίαση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Δροσούπολης με τον Τριαντάφυλλο Βαδεβγούλη και την Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής Αριστέα Βάβουλα.(28/1/2018).

Continue Reading Στη συνεστίαση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Δροσούπολης