Ομιλία στην Μόνιμη Ειδική Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς (video)

https://www.youtube.com/watch?v=L5Z1iVtnMEI&feature=youtu.be   https://www.youtube.com/watch?v=ePc-CRG29z0&feature=youtu.be

Continue Reading Ομιλία στην Μόνιμη Ειδική Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς (video)