Συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Γερμανικού Κοινοβουλίου- επιτροπή για τις υποτροφίες IPS, για νέους επιστήμονες