Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (20/07/2017)

ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ  20.07.2017

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ : ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ –

                         ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΕΠΙ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO :