Στην πορεία του Πολυτεχνείου

Στην πορεία του Πολυτεχνείου

17 ΝΟΕΜΒΡΗ


Δόξα καί τιμή στους ήρωες του Πολυτεχνείου!!!