Στην Παλλήνη

Στην Παλλήνη

Στην κρητική βράδια Παλλήνης Γέρακα Ανθούσας με όλους τους φίλους, ρακί και γαμοπίλαφο!