Στην ημερίδα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημοσιογράφων

Στην ημερίδα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων των Δημοσιογράφων

Την Ημερίδα με θέμα «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΒΙΩΣΙΜΗ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», διοργάνωσε στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ ο ΞΕΝΟΦΩΝ, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης των Πνευματικών Δικαιωμάτων των δημοσιογράφων, που ιδρύθηκε με την πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΑ και όλων των δημοσιογραφικών Ενώσεων της χώρας.


Στο σύντομο χαιρετισμό μου ανέφερα μεταξύ άλλων:


«Η πρώτη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο πεδίο των πνευματικών δικαιωμάτων με το νόμο 4481/2017 ενσωμάτωσε την κοινοτική οδηγία και καθόρισε τους κανόνες λειτουργίας των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης.
Ταυτόχρονα αντιμετώπισε με επιτυχία την διαχρονική παθογένεια και την κατάρρευση της ΑΕΠΙ, αφενός διενεργώντας τους απαραίτητους ελέγχους που καρκινοβατούσαν επί χρόνια που κατέληξαν στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας της τον Ιούνιο του 2018 και αφετέρου πραγματοποιώντας τις κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των δημιουργών.


Για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης των δημιουργών, ιδίως στη νέα ψηφιακή εποχή, είναι ο θεσμός που μπορεί να διασφαλίσει την οικονομική ανεξαρτησία των δημιουργών, να προστατέψει την πνευματική τους δημιουργία και πρέπει οι πολιτικές του Υπουργείου Πολιτισμού αφενός να ενισχύουν τους οργανισμούς απέναντι ιδίως στις πλατφόρμες, αφετέρου να διασφαλίζουν τον έλεγχο και την ορθή οικονομική τους διαχείριση.»