Στα ΚΑΠΗ Παλαιάς Φώκαιας

Στα ΚΑΠΗ Παλαιάς Φώκαιας

Στην συνεστίαση του ΚΑΠΗ Παλαιάς Φώκαιας χθες 21 Ιαν 2023.

Ωραία παρέα, φιλική διάθεση.

Καλή χρονιά!