Περι Εθελοντισμού

Ο εθελοντισμός είναι σπουδαία πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στηρίζουμε τους εθελοντές ,ενισχύουμε το έργο τ0υς.

img015a