Ωρωπός – Καπανδρίτι

Ωρωπός – Καπανδρίτι

ΩΡΩΠΟΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ: «Συγκοινωνιακή πρόσβαση, πολιτισμός, περιβάλλον, πρωτογενής τομέας. Σχέδιο ανάπτυξης για τον Ωρωπό – ποιότητα ζωής για τους πολίτες του»