Με τους Ηπειρώτες των Αχαρνών

Με τους Ηπειρώτες των Αχαρνών

Με τους Ηπειρώτες των Αχαρνών σ’ ένα γλέντι τρικούβερτο!

Και του χρόνου!!!

Με την Πρόεδρο Μέλπω Κάραλη
Και ο χορός καλά κρατεί.