Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις (συνυπογραφή) 26 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2020

Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις (συνυπογραφή) 26 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 2020

Συνυπογραφή κοινοβουλευτικών ερωτήσεων του ΣΥΡΙΖΑ κατά την προηγούμενη εβδομάδα.

 • Εξαίρεση κοινοπρακτικών δανείων που έχουν λάβει μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την προβλεπόμενη στη με αριθμ.37674/10.04.2020 Απόφαση (Β’1291), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δημόσια χρηματοδότηση (προς τον  Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
 • Απευθείας αναθέσεις μελετών των άριστων της ΝΔ (προς τον  Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών).
 • Προβλήματα στην έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας ηλεκτρονικά για τους ασφαλισμένους του e- ΕΦΚΑ αγροτών ( τ. ΟΓΑ) (προς τους  Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης).
 • Διατήρηση υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο (προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  Α. Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης,  Στ. Πέτσα).
 • Κατάθεση Πορίσματος Ειδικής Επιτροπής σχετικά με τη διοικητική διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων του ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. (προς τον  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων)
 • Προκηρυσσόμενες θέσεις ιατρών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών-Ρίο (προς τον  Υπουργό Υγείας).
 • Αναγκαία η χρηματοδότηση του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών για την αποκατάσταση των ζημιών της πυρκαγιάς της 9ης Ιουλίου και η αναβάθμιση δομών Πολιτικής Προστασίας και Υγείας (προς τους  Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών)
 • Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει την έκδοση προσκλήσεων για επιχορήγηση υφιστάμενων αλλά και νέων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας; (προς τον  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).
 • Προσκόμιση του παράβολου για την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. (Τροπολογία – Προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»)
 • α) Διεύρυνση των όρων και των προϋποθέσεων υπαγωγής στο Μέρος Ζ΄ του Ν. 4605/2019 ‘’Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία’’, β) παράταση υποβολής των αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών έως 31.12.2021, των δανειοληπτών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση (Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο : «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις»).
 • Άμεση αναγκαιότητα στήριξης των ελαιοπαραγωγών της ποικιλίας Καλαμών (προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων)
 • Καθυστέρηση στην καταβολή των ενισχύσεων για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις του Προγράμματος Προώθησης στην Αυτoαπασχόληση και αποκλεισμός τους από τα μέτρα στήριξης λόγω της Πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 (προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών).
 • Συντονισμός Ελέγχων στα Τρόφιμα (προς τους  Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υγείας).
 • Άμεση ανάγκη για άρση της Απόφασης του Υπουργείου για τον περιορισμό της λειτουργίας του ΔΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας (προς τον Υπουργό Υγείας).
 • Πολύμηνες καθυστερήσεις στην μισθοδοσία εργαζομένων σε δημοτικές κοινωνικές δομές (προς τους  Υπουργούς Εσωτερικών Ανάπτυξης & Επενδύσεων).
 • Επιτάχυνση εκτέλεσης προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά από ανασχεδιασμό για τις διευκολύνσεις του Συμβουλίου της ΕΕ (προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
Για τον Πολιτισμό
 • Aπαραίτητη η συνέχιση της χρηματοδότησης του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, για την απρόσκοπτη λειτουργία του (προς την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού).
 • Απουσία μέτρων στήριξης για το ελληνικό βιβλίο (προς τους  Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων).
 • Ανάδειξη του αρχαιολογικού μνημείου της Σήραγγας Σκαλανίου (προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού).
 • Ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων (προς τους  Υπουργούς Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Πολιτισμού και Αθλητισμού).