Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις (συνυπογραφή) 20-26 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις (συνυπογραφή) 20-26 Ιουλίου 2020

Συνυπογραφή κοινοβουλευτικών ερωτήσεων του ΣΥΡΙΖΑ κατά την προηγούμενη εβδομάδα

 • Πρακτικές αυταρχισμού, αδιαφάνειας και κακοδιοίκησης από τη Διοίκηση του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» (προς τον Υπουργό Υγείας)
 • Δυσλειτουργίες του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων)
 • Ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για την ασφάλεια πολιτών και υπαλλήλων» (προς τους Υπουργούς, Οικονομικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη)
 • Σοβαρότερα τα προβλήματα στη ΛΑΡΚΟ μετά την τροπολογία Χατζηδάκη και παρά την κρατική ένεση (προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Οικονομικών)
 • Παράταση ισχύος του πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
 • Αναγκαία η τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ για να σταματήσει επιτέλους η ομηρία των ελαιοπαραγωγών(προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)
 • Αναγκαιότητα για άμεση αποκατάσταση της μη σύννομης αδικίας σε βάρος των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης αναφορικά με την αρχαιότητα και για επαναφορά του  από  12.5.2020 αναρτημένου/κυρωμένου πίνακα των Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων (προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη)
 • Διατήρηση της εργασιακής σχέσης στους κατά τόπους Δήμους της χώρας όλων των επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (προς τον Υπουργό Εσωτερικών)
 • Χάνονται σημαντικά έργα από την καθυστέρηση νομιμοποίησης της Εθνικής Οδού Αεροδρομίου – Μυτιλήνης (προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών)
 • Οικονομική Ενίσχυση των Σπουδαστών των Δημοσίων ΙΕΚ (προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων)
 • Ζήτηση στοιχείων εσόδων ανά κλάδο και μέγεθος επιχείρησης» (προς τον Υπουργό Οικονομικών), Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων