Κατάθεση τροπολογίας στο Σ/Ν που αφορά τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα

Κατάθεση τροπολογίας στο Σ/Ν που αφορά τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα

Ο Πάνος Σκουρολιάκος, ως Εισηγητής της Μειοψηφίας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο Σ/Ν του ΥΠΠΟΑ για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, κατέθεσε τροπολογία με θέμα: «Καθορισμός κανόνων διαφάνειας στις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης του άρθρου 32 του νόμου 4481/17. Επαναφορά της καταργηθείσας παρ 4 του άρθρου 32 του νόμου 4481/17».

Την τροπολογία συνυπογράφουν 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση της τροπολογίας, οι ΑΟΔ είναι υποχρεωμένες να αναρτούν κατάλογο των συμβάσεων εκπροσώπησης που έχουν συνάψει, προβλέπεται υποχρέωση υποβολής στον ΟΠΙ των στοιχείων που υποχρεούνται να αναρτούν στον ιστότοπό τους, περιφρουρείται η ασφάλεια των συναλλαγών, προστατεύονται οι χρήστες από τυχόν αυθαίρετες και υπερβολικές χρεώσεις εκ μέρους της ΑΟΔ και αποτρέπεται η νόθευση, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η δημιουργία σύγχυσης στους χρήστες.

Προβλέπεται ρητή απαγόρευση σε ΑΟΔ να προβαίνουν σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση και διασαφηνίζεται ότι οι ΑΟΔ δεν μπορούν να καθίστανται μέλη ΟΣΔ ή να συμβάλλονται με ΟΣΔ με οποιονδήποτε τρόπο με αντικείμενο την υποχρεωτική συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων και την διανομή αυτών σε δικαιούχους συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 του Ν. 2121/1993 (αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση)..

Επιπλέον αίρεται η αδιέξοδη κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει σήμερα η κοινωνία δικαιούχων ΟΣΔ του άρθρου 18 του Ν. 4481/2017 (εύλογη αμοιβή από την ιδιωτική αναπαραγωγή), με την αδυναμία του ΟΠΙ να προσδιορίσει οριστικά τα ποσοστά κατανομής της εύλογης αμοιβής ιδιωτικής αντιγραφής, με συνέπεια την αποστέρηση από τους δικαιούχους της κοινωνίας την παροχή της δικαστικής προστασίας, παραβιάζοντας το σχετικό συνταγματικό δικαίωμα για προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Με τη μεταβατική διάταξη εισάγεται διαχρονικό δίκαιο προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον ΟΠΙ, έστω με τόσο μεγάλη καθυστέρηση να εκδώσει την απόφαση κατανομής της εύλογης αμοιβής ανά δικαιούχο ΟΣΔ το τρέχον έτος.

Η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση