Κατάθεση τροπολογίας για υπαγωγή πολιτιστικών αγαθών και Τύπου σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ

Κατάθεση τροπολογίας για υπαγωγή πολιτιστικών αγαθών και Τύπου σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ

Με πρωτοβουλία του Πάνου Σκουρολιάκου και τριών ακόμα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Σίας Αναγνωστοπούλου, του Μάριου Κάτση και της Αναστασίας Γκαρά, κατατέθηκε προσθήκη-τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Το θέμα της είναι: “Υπαγωγή πολιτιστικών αγαθών και Τύπου σε μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ”.

Η παραπάνω τροπολογία εδράζεται στην από 7/12/2021 απόφαση του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της Ευρώπης (ECOFIN) και την σχετική Πρόταση Οδηγίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EK και την εν συνεχεία Οδηγία 2022/542 (δημοσιευθείσα στις 5 Απριλίου 2022 στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ) δίνεται η ευχέρεια στα κράτη – μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, κάτω και από το ελάχιστο όριο του 5% καθώς και απαλλαγή με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών, σε επτά αγαθά και υπηρεσίες της επιλογής τους, που καλύπτουν βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα, νερό, φαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα υγιεινής, μεταφορά προσώπων και ορισμένα πολιτιστικά αγαθά (βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά).

Οι λόγοι που οδήγησαν στην κατάθεση της τροπολογίας αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση και αφορούν στην ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας στο χώρο των εκδόσεων με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο, επειδή αποτελεί πάγιο αίτημα των εκδοτών – βιβλιοχαρτοπωλών η εξομοίωση του ΦΠΑ στα στάδια παραγωγής και πώλησης του βιβλίου, αλλά και επειδή χρειάζεται άμεσα λήψη καθολικών μέτρων για την οριζόντια ενίσχυση της εκδοτικής παραγωγής βιβλίων, αλλά και του Τύπου, με όρους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

Περισσότερα για την τροπολογία και το κείμενό της: syriza.gr