Κατάθεση Αναφοράς των Συμβασιούχων στον Οργανισμό Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ – πρώην Τ.Α.Π.Α.) για την ανανέωση των συμβάσεων των προκηρύξεων ΟΔΑΠ ΣΟΧ1/2022 και ΣΟΧ2/2022.

Κατάθεση Αναφοράς των Συμβασιούχων στον Οργανισμό Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ – πρώην Τ.Α.Π.Α.) για την ανανέωση των συμβάσεων των προκηρύξεων ΟΔΑΠ ΣΟΧ1/2022 και ΣΟΧ2/2022.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων


ΑΝΑΦΟΡΑ


Προς την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού


Θέμα: Αίτημα παρέμβασης, για την ανανέωση των συμβάσεων των προκηρύξεων ΟΔΑΠ ΣΟΧ1/2022 και ΣΟΧ2/2022


Ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος καταθέτει ως αναφορά αίτημα παρέμβασης των Συμβασιούχων στον Οργανισμό Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ – πρώην Τ.Α.Π.Α.) προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ανανέωση των συμβάσεων των προκηρύξεων ΟΔΑΠ ΣΟΧ1/2022 και ΣΟΧ2/2022.


Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι “στον πολιτισμό δρομολογούνται μεγάλες αλλαγές, και καθώς εμείς είμαστε ήδη αντιμέτωποι με αυτές, απευθύνουμε αίτημα παρέμβασης σε όλους εσάς. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ανάγκες στελέχωσης του ΟΔΑΠ καλύπτονται με εποχικό προσωπικό, κυρίως μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ με ολιγόμηνες συμβάσεις. Αυτή η πρακτική ωστόσο, δημιουργεί τον ακόλουθο φαύλο κύκλο: Στο σύντομο διάστημα των μεμονωμένων συμβάσεων, μόλις το προσωπικό καταφέρει να εκπαιδευτεί επαρκώς και αποκτήσει εξειδικευμένη εμπειρία σε κάποιο αντικείμενο, έρχεται αντιμέτωπο με την λύση της σύμβασης εργασίας και μοιραία αποχωρεί. Δεν υπάρχει δε δυνατότητα άμεσης επαναπρόσληψης στην επόμενη σύμβαση, καθώς δεν πληρούν το κριτήριο της πολύμηνης ανεργίας που απαιτείται. Το αποτέλεσμα είναι οι εξειδικευμένοι πλέον εργαζόμενοι, να υποχρεώνονται σε μεγάλα διαστήματα «ομηρίας» σε συνεχή ανεργία, μήπως και εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα μόρια για μία ακόμη σύμβαση 1 – 3 χρόνια αργότερα. Στο μεσοδιάστημα, τα Τμήματα είτε υπολειτουργούν, είτε η θέση καλύπτεται από νέο προσωπικό, που με τη σειρά του θα μπει στον ίδιο αυτό φαύλο κύκλο πρόσληψης – εκπαίδευσης – απόλυσης – μακροχρόνιας ανεργίας.


Η Υπουργός έχει μάλιστα ανακοινώσει για το μέλλον την δημιουργία Επαγγελματικής Σχολής για τεχνίτες εκμαγείων, ώστε «να διασωθεί η παραδοσιακή μορφή της τέχνης της εκμάγευσης», για την οποία τέχνη όμως στα υπάρχοντα εργαστήρια δεν υπάρχουν ούτε οι συνθήκες ασφάλειας, ούτε οι προδιαγραφές, αλλά ούτε και τα εργαλεία. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι ο οργανισμός με το Υπουργείο σχεδιάζουν μεταστέγαση σε νέο χώρο, αλλά με τις δεδομένες συνθήκες για μια ακόμη φορά δεν θα υπάρχει προσωπικό εκπαιδευμένο, παρά μόνο παγιδευμένο σε όλο αυτό τον παραλογισμό. Αντ’ αυτού, το λογικό θα ήταν, να προκηρυχθεί επαρκής αριθμός θέσεων μόνιμου προσωπικού, εξειδικευμένου και ικανού να στελεχώσει τα εργαστήρια και την υπό ίδρυση Σχολή του Οργανισμού.


Ήδη από τον Δεκέμβριο με την σταδιακή λήξη των συμβάσεων μας, όλοι εμείς οι 242 εποχικοί υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων που καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Φορέα (γλύπτες, ζωγράφοι, συντηρητές αρχαιοτήτων, διοικητικοί υπάλληλοι, πωλητές και εργάτες γενικών καθηκόντων), περνάμε στην ανεργία. Κάποιοι μάλιστα, με συμβάσεις από αντικαταστάσεις άλλων υπαλλήλων που προχώρησαν σε παραιτήσεις, θα έχουν εργαστεί μόνο για δύο ή τρεις μήνες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην απελπιστική θέση να μην καλύπτουν ούτε καν τις προϋποθέσεις για να πάρουν ταμείο ανεργίας και για τους προαναφερθείς λόγους με καμία ελπίδα για εύρεση εργασίας.”


«Νομοθετικό προηγούμενο», θεωρούν ότι αποτελεί η αντίστοιχη λύση που είχε δοθεί το 2019, όταν «για λόγους κάλυψης εξαιρετικών αναγκών δημοσίου συμφέροντος» εγκρίθηκε η ανανέωση της Σύμβασης ΙΔΟΧ της περιόδου 2018–2019 στον Φορέα (τότε Τ.Α.Π.) και ειδικότερα με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν.4598/2019 (ΦΕΚ 36Α-1/3/25019), που αφορά στην παράταση απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού (8 μήνες), η οποία καθιστά νομοθετικά εφικτό το αίτημα για ανανέωση των δύο υπαρχουσών συμβάσεων του 2022.


Ζητούν:
● από τη Διοίκηση του ΟΔΑΠ, να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων ΣΟΧ/1 και ΣΟΧ/2 του 2022 των εποχικών υπαλλήλων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η – κατά το δυνατόν – ομαλή λειτουργία του Φορέα.


Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειες σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.
Ο καταθέτων Βουλευτής
Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος