Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, 18/10/2021

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, 18/10/2021

Για ακόμα μία φορά γινόμαστε θεατές της κακής νομοθέτησης από πλευράς Κυβέρνησης. Η Κυβέρνηση και η Υπουργός Πολιτισμού συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το κοινοβούλιο ως διεκπεραιωτή των νομοθετικών τους πρωτοβουλιών και με μεγάλη ευθύνη και του προεδρείου της Βουλής το οποίο επιτρέπει στην Υπουργό Πολιτισμού να καταθέτει Παρασκευή τέσσερις διακρατικές κυρώσεις, να συζητούνται σήμερα Δευτέρα 18/10/2021 και να ψηφιστούν Τετάρτη πρωί.
Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για την κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δημοκρατίας σημείωσα ακόμη:
Ενα σημαντικό σημείο της Σύμβασης αφορά τη χρονική διάρκεια του δανεισμού και το νομικό καθεστώς που ισχύει για τα αντικείμενα που θα εξαχθούν προσωρινά. Το συγκεκριμένο σκέλος της Συμβάσης υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 4761/2020 ή όχι;
Ενα επίσης σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναδειχθεί είναι ότι, σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, το άρθρο 2 παράγραφός 5 της Σύμβασης επιφέρει επιπτώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό και το ύψος της ανωτέρω δαπάνης, δεν μπορεί να προσδιοριστεί, καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (κόστος μεταφοράς, πλήθος εκθέσεων και ανταλλαγών, κ.λπ.).
Είναι η πρώτη φορά που συναντάμε κάτι τέτοιο σε δημόσια σύμβαση δηλαδή αυτός που μισθώνει να έχει και οικονομικό κόστος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναμένει τις απαντήσεις της Υπουργού στα ζητήματα που έχουν τεθεί και επιφυλάσσεται για την ολομέλεια σχετικά με την ψήφιση της εν λόγω σύμβασης.