Ίδρυμα Ερευνών – παρουσίαση τόμου

Ίδρυμα Ερευνών – παρουσίαση τόμου

Στην παρουσίαση του τόμου ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 1844-1967, στο Ίδρυμα Ερευνών.

Μια έκδοση της Βουλής των Ελλήνων, έργο άξιων επιστημόνων, με την σφραγίδα του αξέχαστου Ηλία Νικολακόπουλου.