Εθελοντική ομάδα ΠΡΟΣΦΕΡΩ

Εθελοντική ομάδα ΠΡΟΣΦΕΡΩ

Στα εγκαίνια των γραφείων της εθελοντικής ομάδας ΠΡΟΣΦΕΡΩ, στο Ολυμπιακό Χωριό.

Δασοπροστασία, στήριξη με τρόφιμα και ρούχα στους ανήμπορους. Με καλή εθελοντική διάθεση για τον συνάνθρωπο.