ΕΝΑΣ ΗΡΩΣ ΜΕ ΠΑΝΤΟΥΦΛΕΣ

 

 

 BER_2221 AFISSA

 

Α. Σακελλάριου- Χρ. Γιαννακόπουλου «ΕΝΑΣ ΗΡΩΣ ΜΕ ΚΑΝΤΟΥΦΛΕΣ»

ΔηΠεΘε Αγρινίου χειμ. 2013-2014

Στρατηγός Λάμπρος Δεκαβάλλας