Δήλωση για την στήριξη του Πολιτισμού

Δήλωση για την στήριξη του Πολιτισμού

Το τελευταίο διάστημα επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους ότι οι δηλώσεις της Υπουργού για την τάχα πλουσιοπάροχη στήριξη του Πολιτισμού αφορούν πάντα λίγους.

Ακριβώς η ίδια τακτική ακολουθείται και στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (τροπολογία) η οποία επιδοτεί μόνον όσους χώρους Πολιτισμού πρόλαβαν να κάνουν πρεμιέρα. Δηλαδή πολύ λίγους και κυρίως τους μεγάλους παραγωγούς. Για όσους βρίσκονται σε πρόβες και επρόκειτο να ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα δεν υπάρχει απολύτως καμία πρόνοια. Επίσης η επιδότηση αφορά το 20% των θέσεων, ακυρώνοντας έτσι οποιαδήποτε βοήθεια προς τους μικρότερους παραγωγούς.

Σύμφωνα και με όσα έχουν προτείνει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, στην ρύθμιση θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη πληρώσει τις πρόβες των εργαζομένων και να αυξηθεί το ποσοστό από 20% σε 30% ώστε να συμπεριληφθούν και τα μικρότερα θέατρα και μουσικές σκηνές.

Είναι το ελάχιστο που απαιτείται και η Υπουργός θα έπρεπε να το γνωρίζει. Εκτός εάν δεν θέλει να το γνωρίζει.