Δήλωση για την αδειοδότηση του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των δικαιωμάτων των δημιουργών

Με ύφος ανάρμοστο για την σημερινή της θέση, στην ανακοίνωσή της, η Υπουργός Πολιτισμού προσπαθεί να πείσει ότι δεν είναι ο αγώνας των δημιουργών που την ανάγκασε να χορηγήσει επιτέλους την άδεια λειτουργίας στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ».  Όμως η κοινωνία γνωρίζει την αλήθεια, δεν εκφοβίζεται και συνεχίζει τους δίκαιους αγώνες της.
Τα συγχαρητήρια στους δημιουργούς.