Ανθεστήρια 2020

Ανθεστήρια 2020

Ανθεστήρια 2020, από τον Αγροτικό Ανθοκομικό Συνεταιρισμό Φυτωριούχων Αχαρνών Αττικής Με το μέλος του ΔΣ Τάσο Χρήστου, τον Δήμαρχο Αχαρνών και τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού, Αλέξανδρο Μεταξά.