Αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών για το ιδιοκτησιακό πρόβλημα της παλιάς συνοικίας μεταλλεργατών στο Λαύριο.

Αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών για το ιδιοκτησιακό πρόβλημα της παλιάς συνοικίας μεταλλεργατών στο Λαύριο.

Κατέθεσα Αναφορά στο Προεδρείο της Βουλής για τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα:

«Εξώδικη διαμαρτυρία της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής προς τον Υπουργό Οικονομικών για την οριστική λύση του ιδιοκτησιακού προβλήματος που υπάρχει στο Δήμο Λαυρεωτικής».

Το εξώδικο αφορά στην εντονότατη διαμαρτυρία και καταγγελία της στάσης του Ελληνικού Δημοσίου (όπως αυτή εκφράζεται δια του Υπουργού Οικονομικών και της Προϊσταμένης της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής), που αμφισβητεί τη νόμιμη ιδιοκτησία των κατοίκων της παλαιάς συνοικίας των μεταλλεργατών «Κυπριανός» Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Επιδιώκεται η παρέμβαση του Υπουργού ώστε να αποσυρθούν τάχιστα οι παράνομες και καταχρηστικές ενστάσεις και αξιώσεις του Δημοσίου.

Με την Αναφορά μας ενημερώνουμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι αναρτήσεις για συζήτηση των ενστάσεων από 15 Ιανουαρίου 2022 και μετά, με αρχικό κόστος για κάθε ιδιοκτησία κατά μ.ό. 300-450 ευρώ και έπεται συνέχεια.

Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής με το εξώδικό της ζητά από την πολιτεία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να λυθεί οριστικά το ιδιοκτησιακό πρόβλημα που χρονίζει στο δήμο Λαυρεωτικής.