ΑΛΗΘΙΝΗ ΖΩΗ (2) – Κ.Υ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (Δήμος Σαρωνικού).

Το 2014 είχε 4 γιατρούς. 
Σήμερα, λειτουργεί με 19 γιατρούς και ακόμα με άριστο νοσηλευτικό προσωπικό.