Ένα ταξίδι στον πολιτισμό, την κοινωνία και την πολιτική.
Εκδόσεις του Αυγούστου.

Για παραγγελίες τηλ. 210 3800520